Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Ngọc Lâm Mỹ Hào Hưng Yên
Điện thoại: 0971105997
 • Lương Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0986824167
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng tổ 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0982560421
  • Email:
   nguyenthuhien298212@gmail.com
 • Lê Thị Minh Châm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn